The Delights of the Bottle
Vrolijk programma met 17e - eeuwse drankliederen uit Nederland en drankzuchtige Engelse broadside ballads door Eveline Juten (zang, cister, luit) en Arwen Bouw (barokviool)  

Dit programma ging in première in augustus 2018 als openingsconcert van het Luitsymposium tijdens het Oude Muziek Festival te Utrecht. 
Het programma bestaat uit geestige Engelse ballades en Nederlandse drankliederen, die sinds de 17e eeuw - op een enkele uitzondering na - nooit meer zijn uitgevoerd. 

Omdat de oude Engelse en Nederlandse liedteksten niet zo gemakkelijk blijken te zijn voor een hedendaags publiek, leveren wij een uitgebreide vertaling aan.

The Delights of the Bottle, Utrecht, augustus 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arwen Bouw behoeft eigenlijk geen nadere introductie. Zij studeerde viool en barokviool bij Remy Baudet en Alda Stuurop. Zij is thuis in muziek van middeleeuwen tot barok. Zij speelt freelance viool en altviool in bekende Nederlandse barokorkesten, zoals Florilegium Musicum en Concerto d'Amsterdam. Verder geeft ze les in barokviooltechnieken en geeft regelmatig ensemble-coaching, onder andere bij het Bach Ensemble Amsterdam.

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

print