Workshop madrigalen op 10 februari 2020

Voor iedereen die geïnteresseerd is om op regelmatige basis te zingen in een vocaal ensemble, organiseer ik een workshop op maandagavond 10 februari. Het doel is om een of meer vocale ensembles samen te stellen. 

Op deze avond gaan we  enkele stukken zingen waarin iedereen ook een keer solistisch zijn partij zingt. We nemen eerst de muziek door met zijn allen en daarna gaan we die in kleinere bezetting zingen terwijl de rest luistert. Dat is bijzonder leerzaam en leuk om te doen. Ook het luisteren is geen straf!

Wat betreft de vaardigheden die nodig zijn: het is zonder meer de bedoeling dat iedereen zelf en in zijn eentje de partijen kan voorbereiden en zingen. Dan behoeven we minimaal aan de noten te werken en kunnen we ons meteen met de muziek bezighouden. 

Dan hoop ik natuurlijk dat er iets uitkomt. Te denken valt aan een ensemble zoals nu al bestaat, maar combinaties voor duetten of trio's zijn natuurlijk ook mogelijk. Als er niets uitkomt dan zal het toch een leuke workshop zijn.

Als er een volledig madrigaalensemble uit kan ontstaan dan heb ik in de toekomst hiervoor de maandagavond beschikbaar, ik denk aan eens per twee / drie weken. De kosten daarvan zullen zijn € 16,-- per repetitie bij 8 mensen, i.g.v. zaalhuur wordt het € 20,--.p.p.  En dan zal het gaan om een blok van bijvoorbeeld 8 repetities. 

Wanneer:  maandagavond 10 februari 2020 van 19.30 - 22.00 uur
Waar: Koelmanzaal van De Coenen. J.M.Coenenstraat 4, Amsterdam Zuid. 
Kosten:  € 15,00, over te maken naar bankrekening NL89 INGB 0009 3940 32 tnv E. Juten met vermelding 'workshop madrigalen'.
Opgeven: vóór 25 januari via deze site. Graag aangeven welke stemsoort je hebt en je favoriete zangomvang. 

contact