Pers - en publieksreacties

(Os & Ezel)
...Met de keuze van de liederen werd het gehele kerstverhaal gevolgd, vanaf de annunciatie tot en met de terugkeer van de heilige Familie uit Egypte. Behalve een goede zangeres, bleek Eveline Juten ook een boeiend verteller. Tussen de liederen door gaf ze een boeiende toelichting op het ontstaan van deze liederen en op oude verhalen en gebruiken die ermee samenhangen. (Gerard Eshuis, Nieuwsbrief Firapeel, voorjaar 2013)
...Zij zong een wonderlijk kerstverhaal in goed verstaanbaar Middelnederlands en begeleidde zichzelf daarbij met een psalterium en een luit. Men genoot van haar middeleeuwse zang en snarenspel, afgewisseld met soms komische verbindende teksten. (Hans Rijns, Nieuwsbrief Firapeel, voorjaar 2013) 
...hemelse klanken... Een prachtige voorstelling, een sprankelend begin van de kersttijd.
(Utrecht, Lutherse kerk, 23 december 2012)

(The English Connection)
...Een ander hoogtepunt was 'The English Connection', het concert van Eveline Juten op de zondagmiddag (13 juni 2012). Ze had dit programma speciaal voor het luitweekend samengesteld rond het centrale thema, de gemeenschappelijke elementen in de Engelse en Nederlandse muziek van de 17e eeuw. Zichzelf begeleidend op luit en cister bracht ze op de van haar bekende temperamentvolle wijze een groot aantal balladen ten gehore over liefde en over de talloze zeeslagen die  beide landen met elkaar uitgevochten hebben. Speciale vermelding verdient ook de uitstekend verzorgde documentatie: Engelse en Nederlandse vertaling van de gezongen stukken en vermelding van melodie en bron. (Tabulatuur, januari 2013)

(Amor, che fai?)
'... Iedereen was onder de indruk van haar prachtige stem die zoveel mogelijkheden heeft en van haar technische kunnen, haar vertellende voordracht, haar expressie, het feit dat zij zichzelf begeleidt, de wijze waarop zij "staat", haar eenvoud, ...' (Velp, Oude Jan, 29 december 2010)

(O soete brandt van Minne)
...Vandaag begon het derde Reincken Festival editie no. 1. (...) Eveline Juten, die het Festival zou openen, pakte haar luit uit de kist. (...) De opening was sprankelend. Eveline Juten zong twee liederen van Huygens, waarbij zij zichzelf begeleidde op de luit... (Weblog Reincken Festival, Deventer, 21 mei 2009)

...Wat een prachtig concert, ik heb heel erg genoten, ook van die heerlijke oud-Nederlandse teksten die zo heel goed verstaanbaar waren en boeiend expressief... (Amsterdam, Engelse kerk, 16 november 2008)

...een sterk programma, helemaal solo vocaal èn instrumentaal, voor een steeds geboeid publiek. Het was voor het eerst dat ik Bredero's 's Nachts rusten meest de dieren' en 'Arent Pieter Gysen' gezongen hoorde met luitbegeleiding; zo ging het er toen aan toe... Ik vond het bijzonder hoe het luitspel door bleef gaan ook als de zang sterker emotioneel werd. Kortom, blij dat ik erbij was... (Amsterdam, Engelse kerk, 16 november 2008)

...heel boeiend en geestig... (Amsterdam, Engelse kerk, 16 november 2008)

(...) Boeiend is Eveline Juten met liederen uit haar nieuwe soloprogramma. Zij begeleidt haar eigen mooie mezzo met liuto attiorbato en cister bij minneliederen van o.a. Bredero en Huygens. Ze articuleert prachtig en is ondanks het 17e-eeuws taalgebruik, steeds goed te verstaan. De Tabulatuur, juli 2008 (Marianne van der Linden)

Feestelijk presentatieconcert van de CD "In minen sin" door Ensemble Corona, Amsterdam, 22 april 2007
(...) Eveline Juten, luitiste en zangeres, de spil van het ensemble, heeft zeker haar sporen verdiend. Al jarenlang bezit zij een speciale plaats in de wereld van het meest geliefde tokkelinstrument van de Middeleeuwen, Renaissance en Barok. Geen voorstelling of presentatie laat zij onopgemerkt. Altijd weet zij speciale elementen toe te voegen die een optreden zo speciaal maken. Act, kleding of dans, er is altijd een verrassend element. (...) Hoge kwaliteit dus in een levendige presentatie. (...) De stem van Eveline Juten leent zich uitstekend voor de verklankingen van de Italiaanse poëzie (...) Oude Muziek Brabant, 30 april 2007 (Paula Quint)

Concert In minen sin, Parijs
(...) l'aisance de E.Juten pour captiver l'auditoire lorsque le chant développait un récit épique. Le Joueur de Luth, décembre 2005 (Miguel Henry)

CD-bespreking 'O Muze, vertel mij '
La variété des timbres, le dynamisme et la précision des trois musiciennes est un grand plaisir comme le remarquable travail de prononciation et d'articulation de notre langue par Eveline Juten qui chante en s'accompagnant au luth. Bulletin du Societé Francaise de Luth, 31 octobre 2005 (Patrig Kernoa)

Ave Eva, Cantigas de Santa Maria, Dubrovnik
(...) De pure en heldere zang van Eveline Juten was zeer sfeervol, en deze manier van musiceren maakt dat dit festival zich onderscheidt van de zelfgenoegzame en vastgeroeste festivals in onze stad. Dubrovnik, Zarez, juni 2005 (Trpimir Matasovic)

(...) Eveline Juten was in staat om door middel van haar expressieve interpretatie het publiek van de 21e eeuw dichter bij de gesloten wereld van de gelovige Spanjaarden te brengen. Het verhalende karakter van haar zang nam de belemmering weg van de Gallicische, Catalaanse en latijnse teksten. Dubrovnik, juni 2005 (Sanja Dracic)

contact